යාපනය-කොළඹ දුම්රිය ගමන පැයකින් අඩු කිරීමට යෝජනා…

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා යාපනය සිට කන්කසන්තුරය දක්වා දුම්රියේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය.

උතුරු පළාතේ ප්‍රවාහන සේවා මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳව සොයා බැලීමට ඔහු යාපනයට ගියේය.

උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ මහව සිට වවුනියාව දක්වා කොටස වැඩි දියුණු කර ඇති අතර එමඟින් කොළඹ සිට යාපනය දක්වා දුම්රිය ගමන පැයකින් අඩු කළ හැකි බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

යාපනයේ සිට කොළඹ දක්වා භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රියක් ආරම්භ කිරීමට ද සැලසුම් කර ඇති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ අරමුණින් මෙම ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබන අතර මගීන්ට විශේෂ සහන සැලසීමට නියමිතය.

නව රජය යටතේ ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා ලෙස අමාත්‍යවරයා වැඩ භාරගැනීමෙන් අනතුරුව යාපනය රාත්‍රී ශීඝ්‍රගාමී දුම්රිය, යාපනය රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය සහ වව්නියාවේ සිට කිලිනොච්චිය දක්වා ධාවනය වන කිලිදේවි යන දුම්රිය සේවා තුනක් ආරම්භ කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.