මොකක්ද මේ “හතේ අපේ පොත”

Share this Article

පසුගිය රජය සමයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ මැදිහත්වීම මත පාසල්වල 07 වසරේ ‍ඉගෙනුම ලබන සිසු සිසුවියන් සඳහා ලබා දී ඇති මහත් ආන්දෝලනයකට ලක් වූ ‘හතේ අපේ පෙත’ නමැති කෘතිය අතිශය අසභ්‍ය, කුඩා දරුවන්ට කිසිසේත් නොගැලපෙන කරුණු අඩංගු පොතක් බැවින් එම පොත වහාම තහනම් කළයුතු බව සමාජය තුල විවාද ඇතිවී ඇති පසුබිමක අදාල කෘතියේ පිටපතක් අප වෙත ලැබී ඇති අතර එම පිටපත සියල්ල පහතින් දක්වා ඇත.

එම කෘතිය පාසල් දරුවන්ට කෙතරම් ගැලපෙන්නේද, අදාල කෘතිය කෙතරම් අසභ්‍යද යන්න තීරණය කිරීම පාඨක ඔබට භාරය.

 

 

 


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.