මෛත්‍රී නැවතත් පාස්කු කොමිසමට කැදවයි.

හිටපු ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබද  ප්‍රශ්න කිරීමට නැවතත් ජනාධිපති කොමිසමට කැදවා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.