මීළඟ නාවික කඳවුර සඳහා චීනයේ ප්‍රමුඛතම විකල්පය ශ්‍රී ලංකාව

නව වාර්තාවකට අනුව චීනය සිය සමුද්‍රීය හැකියාවන් පුළුල් කිරීමට උත්සාහ කරන බැවින් ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ චීන නාවික කඳවුරක් සඳහා සත්කාරකත්වය සපයනු ලබන රටවල් ලැයිස්තුවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියෙන් සිටී.

වර්ජිනියාවේ විලියම් සහ මේරි විශ්ව විද්‍යාලයේ AidData පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතියේ තක්සේරුවකට අනුව චීනය දැනටමත් ඩොලර් බිලියන 2.19 ක් ආයෝජනය කර ඇති බැවින් හම්බන්තොට වරාය නාවික කඳවුරක් වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබේ.

චීනයේ මහජන විමුක්ති හමුදා නාවික හමුදාවට (PLAN) දැනට ඇත්තේ අප්‍රිකාවේ අං වෙරළ තීරයේ ජිබුටි හි එක් විදේශීය හමුදා කඳවුරක් පමණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *