මිනිස් ජාවාරම්කරුවන් වැටලීම්, වැරදිකරුවන්ට තරාතිරම නොබලා දඬුවම් ලබාදෙන බව විෂය භාර අමාත්‍ය වරයා පවසයි.

රට පුරා මිනිස් ජාවාරම් සහ ජාවාරම්වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගෙන තරාතිරම නොබලා දඬුවම් ලබාදීමට වැටලීම් සිදුකිරීමට තීරණය කර ඇති බව කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතා පවසයි.

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස්, පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්, ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය (SLBFE) සහ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මෙම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

මිනිස් ජාවාරමට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට එරෙහිව ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ගවල ප්‍රගතිය පිළිබඳව සති දෙකකට වරක් නිලධාරි මට්ටමේ ප්‍රගති සමාලෝචනයක් පැවැත්වීමට ද තීරණය කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට ලැබුණු තොරතුරක් මත දේශීය හා විදේශීය මිනිස් ජාවාරමේ යෙදෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින් අඛණ්ඩව වැටලීම් සිදුකරන අතර ඒ අනුව වැටලීම් කඩිනම් කිරීමට නියමිතයි.

මිනිස් ජාවාරම් සහ ජාවාරම් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *