මැතිවරණ ආඥාපනත සංශෝධනය කරන තුරු පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය නොහැක – ඇමති දිනේෂ්

නව මැතිවරණ නීතියක් සම්පාදනය කරන තුරු පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය නොහැකි බව සභානායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ තේරීම් කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා ද වන අමාත්‍ය ගුණවර්ධන මහතා මෙම තොරතුරු හෙළි කළේ SJB පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි.

“පළාත් සභා මැතිවරණ ආඥාපනත සංශෝධනයට සහය දීමට අපි සූදානම් බව අපි දැනටමත් රජයට දන්වා ඇතත් රජය ඒ ගැන උනන්දුවක් දක්වන බවක් පෙනෙන්නට නැත” යනුවෙන් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.

“පළාත් සභා මැතිවරණ ආඥාපනත සංශෝධනය කරන තුරු පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය නොහැකි බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කර තිබෙනවා. ඒ නිසා කඩිමුඩියේ පළාත් සභා මැතිවරණය තියන්න බැහැ.”

“පළාත් සභා මැතිවරණ ආඥාපනත අවුල් කළේ ඔබලාගේ රජයයි,” ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *