මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකුට සම්බන්ධ ගිණුම් දෙකක් අත්හිටුවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ මහා පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සම්බන්ධ පුද්ගලයකුගේ බවට හඳුනාගෙන ඇති පෞද්ගලික බැංකුවක බැංකු ගිණුම් දෙකක් නීති විරෝධී වත්කම් විමර්ශන කොට්ඨාසය විසින් අත්හිටුවා තිබේ.

අද දෙරණට අනුව එම ගිණුම් ගුණරත්න සුජිත් සිල්වා හෙවත් ‘හික්කඩුවේ ඉස්සෝ සුජී’ට අයත් වේ.

රුපියල් කෝටි 100කට අධික මුදලක් ලබාගෙන ඇති බවයි නීතිවිරෝධී වත්කම් විමර්ශන කොට්ඨාසය සඳහන් කළේ. මිලියන 50ක් ගිණුම්වලට තැන්පත් කර තිබුණා.

2021 අප්‍රේල් සිට අගෝස්තු දක්වා මාස හතරක කාලයක් තුළ ගිණුම්වලට මුදල් තැන්පත් කර ඇති බව මූලික විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී ඇත.

මෙම බැංකු ගිණුම මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම සම්බන්ධයෙන් ගාල්ල බන්ධනාගාරයේ සිරදඬුවම් විඳිමින් සිටින 50 හැවිරිදි පුද්ගලයකුගේ බවට අනාවරණය වී ඇත.

සැකකරුගෙන් ගාල්ල බන්ධනාගාරයේදී සිදුකළ ප්‍රශ්න කිරීම්වලින් අනතුරුව ලද තොරතුරක් මත මෙම බැංකු ගිණුම් අත්අඩංගුවට ගත් බවයි නීතිවිරෝධී වත්කම් විමර්ශන අංශය සඳහන් කළේ.

වරදකරු වූ පුද්ගලයා ‘හික්කඩුවේ ඉස්සෝ සුජී’ගේ මූල්‍ය සහ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කටයුතු නොසලකා හැර ඇති බව විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *