බදු ගෙවීම ක්‍රමවත් කිරීමට රජය විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරයි

වත්මන් බදු අයකිරීමේ පවතින දුර්වලතා සහ අඩුපාඩු සකස් කර ගනිමින් බදු ගෙවීම විධිමත් කිරීමට විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර ඇති බවත් එය ලබන සතියේ ජනාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවත් මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ අද පෙරවරුවේ රුවන්වැල්ල ප්‍රදේශයේ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

බදු ක්‍රමය වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා වසර ගණනාවක් පුරා ක්‍රියාත්මක වන RAMIS ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් විද්‍යුත් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන බව ද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

එමෙන්ම බදු කටයුතු සඳහා වෙනම අධිකරණයක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් විශාල ප්‍රමාදයක් සිදුවන බැවින් බදු කටයුතු සඳහා වෙනම අධිකරණයක් පිහිටුවීමට යෝජනා කර ඇති බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *