බදියුදීන් ට දෙහි කැපූ තීනියාවල පාලිත හිමියන් එජාපය වෙනුවෙන් කළගුණ සිහිකරති. video සහිතයි

පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක් වූ රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාට එම ප්‍රහාරය සහ ත්‍රස්ත ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් දැඩි චෝදනා එල්ල කළ තීනියාවල පාලිත හිමියන් පසුගිය කාලයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයෙන් බුද්ධ ශාසනයට සිදු වූ අතිමහත් සේවාව සළකා බලා කළගුණ සැලකීමක් ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවෙන් ජනාධිපතිවරණයේ දී සහාය පළ කරන ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

උන්වහන්සේ සිදුකළ ප්‍රකාශයන් දෙක colombo today යූ ටියුබ් චැනලයේ මෙසේ ඉදිරිපත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *