පිළියන්දල පොලීසියේ නිලධාරීන් තිදෙනෙක් ස්වයං නිරෝධායනයට

Share this Article

පිළියන්දල පොලීසියේ නිලධාරීන් තිදෙනෙක් ස්වයං නිරෝධායනයට ලක් කර ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වේ. ඒ පසුගිය 20 වැනිදා පිළියන්දල නිවන්තිඩිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තාවූ කොරෝනා ආසාධනය වූ රෝගියා සහ අදාළ ලොරි රථය මාර්ග බාධකයකදි පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම හේතුවෙන්. එම හේතුව නිසා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ අදාළ නිලධාරීන්ට තම නිවෙස් වල සිටම ස්වයං නිරෝධායනයට ලක් වෙන ලෙසටයි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.