පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා කිහිපයකට නව සාමාජිකයින් පත් කරයි.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා කිහිපයකට නව සාමාජිකයින් පත් කර තිබේ.

අධ්‍යක්ෂ ව්‍යවස්ථාදායක සේවා / අධ්‍යක්ෂ සන්නිවේදන (වැඩබලන) ජනකාන්ත සිල්වා මහතා පැවසුවේ, නියෝජ්‍ය කථානායක අජිත් රාජපක්ෂ මහතා අද (29) අලුතින් පත් වූ මන්ත්‍රීවරුන් පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන් බව ය.

ආචාර ධර්ම සහ වරප්‍රසාද පිළිබඳ කමිටුවේ සාමාජිකයින් පහත පරිදි වේ.

(ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ
ඩිලාන් පෙරේරා
ඩලස් අලහප්පෙරුම
වාසුදේව නානායක්කාර
කබීර් හෂීම්
R. M. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර
(මිය) තලතා අතුකෝරල
කනක හේරත්
විජිත බේරුගොඩ
තාරක බාලසූරිය
අනුරාධ ජයරත්න
ජී.ජී.පොන්නම්බලම්
හේෂා විතානගේ
(මිය) කෝකිලා ගුණවර්ධන
වීරසුමන වීරසිංහ
සමන්ප්‍රිය හේරත්.
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ නව සාමාජිකයින් මෙසේය.

මහින්ද අමරවීර
වජිර අබේවර්ධන
(මිය) තලතා අතුකෝරල
එරාන් වික්‍රමරත්න
ස්ථාවර නියෝග පිළිබඳ කාරක සභාවට පත්කළ සාමාජිකයන් මෙසේය.

(ආචාර්ය) සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත
එස් බී දිසානායක
(මිය) පවිත්‍රාදේවි වන්නිආරච්චි
(ආචාර්ය) සුරේන් රාඝවන්
මයන්ත දිසානායක
චාල්ස් නිර්මලනාදන්
කේ.සුජිත් සංජය පෙරේරා
සාගර කාරියවසම්
යදාමිණි ගුණවර්ධන.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *