ප්‍රජා ආර්ථිකය නැංවීමට රජයෙන් විශේෂ වැඩසටහන්

ප්‍රජා ආර්ථික හා රැකියා තත්වයන් නංවාලීමට විශේෂ සංවාදාත්මක වැඩසටහනක් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධාන කර තිබේ.

දෙසැම්බර් මස 01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන මෙම වැඩසටහන සෑම දවසකම සවස 6 සිට 7 දක්වා මාර්ගගත ක්‍රමයට Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ සිදු කෙරේ.

මෙම වැඩසටහනින් සඳුදා දින පෙරපාසල් ගුරුවරුන්, අඟහරුවාදාට අලුත විවාහ වන අය හා ගර්භනී මවුවරුන්, බදාදාට දෙමව්පියන්, බ්‍රහස්පතින්දාට පාසල් ගුරුවරුන්, සිකුරාදාට තරුණයින්, සෙනසුරාදාට රාජ්‍ය සේවකයින් හා ඉරිදාට ව්‍යාවසායකයින්, රැකියා අපේක්ෂකයින් හා රැකියා සපයන ආයතන දැනුවත් කිරීම සිදු කෙරේ.

ලෝකය පුරා පැතිර ගිය කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණ දුන් ව්‍යාපාරිකයන්, රැකියා අහිමිව මෙරටට පැමිණි විදේශ ශ්‍රමිකයන්,
රැකියා අපේක්ෂාවෙන් සිටින තරුණ ප්‍රජාව මූලික වශයෙන් ඉලක්ක කර ගනිමින් ඔවුනට අවශ්‍ය වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ ලබාදීමත් දරුවන්ට පාසල්
අධ්‍යාපනය තුලින්ම තම වෘත්තීය කුසලතා හඳුනාගෙන අනාගතයේ රැකියා ක්ෂේත්‍රය තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කිරීමත් මෙම වැඩසටහනින් සිදු
කෙරේ.

Zoom තාක්ෂණයෙන් ඉහත වැඩසටහන්වලට සම්බන්ධ වීමට නොහැකි වුවහොත් Inspired Career YouTube නාලිකාවෙන් හා www.dome.gov.lk දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියෙන් මෙම වැඩසටහන් වලට අදාළ වීඩියෝ නැරඹීමට හැකියාව පවතී.

පැය 50 ක දේශන මාලාවට එක් වූවන් සඳහා පිළිගත් සහතිකයන් මිනිස්බල හා රැකිරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පිරිනැමීමත් ඒ ඔස්සේ ශ්‍රම බලකාය ශක්තිමත් කිරීම, මාර්ගෝපදේශ ලබාදීම හා සිහිනය යථාර්තයක් බවට පත් කිරීමේ අවස්ථාවට අවකාශ සැලසීම සිදුකිරීම මෙම වැඩසටහනේ අපේක්ෂාවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *