පළාත්වල ජනතාවට ප්‍රතිකාර සඳහා කොළඹට යාමට සිදු විය හැකියි – රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය

මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ පවතින අර්බුදකාරී තත්ත්වය තවත් මාස කිහිපයක් පැවතියහොත් එම පළාත්වල වෙසෙන ජනතාවට ප්‍රතිකාර සඳහා කොළඹට යාමට සිදුවන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ (GMOA) ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා පැවසීය.

බුද්ධි ගලනය සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට සිදුවන බලපෑම පිළිබඳව මහජනතාව ඇතුළු සියලුම පාර්ශ්වකරුවන් දැනුවත් කිරීම GMOA විසින් අද (04) සිට ආරම්භ කරන බව ඔහු පැවසීය. නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාව පිරිහීම ඒ සියල්ලටම අහිතකර ලෙස බලපාන බව සාමාන්‍ය ජනතාව තේරුම් ගත යුතු බවද අලුත්ගේ මහතා පැවසීය.

වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ගේ ගැටලුවලට විසඳුම් ලබාදීමට රජය පියවර නොගතහොත් සැප්තැම්බර් 12 වැනි දින වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹීමට GMOA ට සිදු වන බව වෛද්‍ය අලුත්ගේ මහතා පැවසීය. පසුගිය වසරේ පමණක් වෛද්‍යවරුන් 1500ක් රට හැර ගොස් ඇති බවද අලුත්ගේ මහතා පැවසීය. තවත් 5,000 ක් රට හැර යාමට සැලසුම් කර ඇති බව ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *