නොවැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ණය හිමියන් සමඟ තවත් සාකච්ඡාවක්…

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය හිමියන්ගේ තවත් තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක් නොවැම්බර් මාසයේදී පැවැත්වීමට නියමිත බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය (PMD) පවසයි.

නොවැම්බර් 3 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත මෙම සාකච්ඡාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත න්‍යාය පත්‍රයේ ඇති බව පීඑම්ඩී ප්‍රකාශ කළේය.

මේ අතර, කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සහ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක සාගල රත්නායක මහතා ශ්‍රී ලංකාව සඳහා පිටත්ව යන IMF නේවාසික නියෝජිත Tubagus Feridhanusetyawan සහ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා පැමිණෙන IMF නේවාසික නියෝජිත සර්වත් ජහාන් හමුවිය.

ත්‍රිපුද්ගල ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කණ්ඩායම සාගල රත්නායක හමුවී පෙර ක්‍රියාමාර්ග සහ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම පිළිබඳ අදහස් හුවමාරු කර ගත්තේ ඊයේ (27) ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැති හමුවේදීය.

මෙම හමුවේදී සාකච්ඡා කළ කරුණු පිළිබඳව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දැනුවත් කර ඒවාට තම ප්‍රතිචාරය දන්වන බවට රත්නායක මහතා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කණ්ඩායමට සහතික වූ බව පීඑම්ඩී ප්‍රකාශ කළේය.

ජනාධිපතිගේ ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග මහතා ද ඊයේ සාකච්ඡාවට සහභාගි විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *