නීතිවිරෝධී ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ 53 දෙනෙකු නාවික හමුදා අත්අඩංගුවට…

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් 2022 පෙබරවාරි 09 වන දින සිට 15 වන දින දක්වා සිදු කරන ලද වෙනම මෙහෙයුම් වලදී නීතිවිරෝධී ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ පුද්ගලයින් 53 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

සැකකරුවන් සමඟ ඩිංගි යාත්‍රා 13ක්, ධීවර යාත්‍රා 01ක්, ධීවර ආම්පන්න, නීති විරෝධී ලෙස අල්ලා ගත් මසුන්, මුහුදු පිපිඤ්ඤා සහ හක්බෙල්ලන් නාවික හමුදා භාරයට ගත් බව නාවික හමුදාව ප්‍රකාශ කළා.

නීතිවිරෝධී මසුන් ඇල්ලීම වැළැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව දිවයිනේ වෙරළබඩ සහ මුහුදු ප්‍රදේශවල නිරන්තර මෙහෙයුම් සිදු කරයි. මෙම ප්‍රයත්නයේ දිගුවක් ලෙස උතුරු මැද නාවික විධානයට අයත් ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා පුස්සදේව නාවික හමුදාව විසින් මන්නාරම, අච්චානකුලම් මුහුදු ප්‍රදේශයේදී බලපත්‍ර නොමැතිව විසිතුරු මසුන් ඇල්ලූ පුද්ගලයින් 03 දෙනෙකු පසුගිය පෙබරවාරි 09 වන දින අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. මෙම සෝදිසි මෙහෙයුමේදී මෙම නීතිවිරෝධී ක්‍රියාව සඳහා යොදාගත් විසිතුරු මසුන් 325ක්, ඩිංගි යාත්‍රාවක් මෙන්ම කිමිදුම් සහ ධීවර ආම්පන්න ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මේ අතර, උතුරු නාවික විධානයට අයත් ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා ගෝඨයිම්බර නෞකාව යාපනය පුංකුඩුතිව් ප්‍රදේශයේදී පසුගිය පෙබරවාරි 10 වැනි දින සිදුකළ විශේෂ සෝදිසි කිරීමකදී වලංගු බලපත්‍රයක් නොමැතිව නීතිවිරෝධී ලෙස මුහුදු පිපිඤ්ඤා අස්වනු නෙළමින් සිටි පුද්ගලයෙකු (01) අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. මෙම සෝදිසි මෙහෙයුමේදී නීතිවිරෝධී ලෙස අස්වැන්න නෙළන ලද මුහුදු පිපිඤ්ඤා 119 ක් සහ ඩිංගි යාත්‍රාවක් (01) ද නාවික හමුදාව භාරයට ගෙන ඇත.

උතුරු මැද නාවික විධානයට අයත් ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා පුස්සදේව පුස්සදේව නෞකාව විසින් පෙබරවාරි 11 වන දින මන්නාරම, නරිවිල්කුලම් ප්‍රදේශයේදී නීතිවිරෝධී ලෙස මුහුදු පිපිඤ්ඤා නෙලාගත් පුද්ගලයින් 08 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. මෙම විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමේදී නීතිවිරෝධී ලෙස අස්වැන්න නෙළන ලද මුහුදු පිපිඤ්ඤා 78ක් පමණ ඩිංගි යාත්‍රාවක් (01) මෙන්ම ධීවර හා කිමිදුම් උපකරණද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

උතුරු නාවික විධානයට අයත් ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා කංචදේව නාවික හමුදාව විසින් පෙබරවාරි 13 වන දින යාපනයේ පලතිව් දූපතට ඔබ්බෙන් වූ තවත් සෝදිසි මෙහෙයුම් දෙකකදී නීතිවිරෝධී ලෙස මුහුදු පිපිඤ්ඤා අස්වනු නෙළමින් සිටි පුද්ගලයින් 06 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. නීතිවිරෝධී ලෙස නෙලාගත් මුහුදු පිපිඤ්ඤා 163ක්, හක්බෙල්ලන් 57ක්, ඩිංගි යාත්‍රා 02ක්, කිමිදුම් ආම්පන්න සහ ධීවර උපකරණ ද මෙම මෙහෙයුම්වල නිරත නාවික පුද්ගලයින් සතුව තිබී ඇත.

මේ අතර, උතුරු නාවික විධානයට අයත් ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා වේළුසුමන විසින් පෙබරවාරි 14 වන දින යාපනය, කල්මුණේ තුඩුව ප්‍රදේශයේදී විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමක් සිදු කර නීතිවිරෝධී ලෙස මුහුදු පිපිඤ්ඤා අස්වැන්න නෙළමින් සිටි පුද්ගලයින් 24 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. මෙහෙයුමේදී නීතිවිරෝධී ලෙස අස්වැන්න නෙළන ලද මුහුදු පිපිඤ්ඤා 509 ක්, ඩිංගි යාත්‍රා 03 ක්, ධීවර යාත්‍රා 01 ක්, කිමිදුම් ආම්පන්න සහ ධීවර උපකරණ ද නාවික හමුදා භාරයට ගෙන ඇත.

මීට අමතරව, උතුරු නාවික විධානයට අයත් වෙත්තලකේනි නාවික හමුදාව විසින් පෙබරවාරි මස 14 සහ 15 යන දෙදින තුළ දිවයිනට ඊසාන දෙසින් වන මුහුදු ප්‍රදේශයේ විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදු කර අනවසර ධීවර ආම්පන්න යොදා ගනිමින් ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ පුද්ගලයින් 11 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. මෙම නීතිවිරෝධී ක්‍රියාව සඳහා යොදාගත් ඩිංගි යාත්‍රා 05ක් සහ ධීවර ආම්පන්න ද අත්අඩංගුවට ගැනීමට මෙම මෙහෙයුම හේතු විය.

මෙම මෙහෙයුම් වලදී අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් සහ නීතිවිරෝධී ලෙස අල්ලා ගත් මාළු, මුහුදු පිපිඤ්ඤා සහ හක්බෙල්ලන් මෙන්ම ඔවුන්ගේ ධීවර හා කිමිදුම් ආම්පන්න නීතිමය කටයුතු සඳහා අදාළ ප්‍රදේශවල ධීවර පරීක්ෂකවරුන් වෙත භාර දීමට කටයුතු කෙරිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *