නිවාඩු කාලය තුළ විදුලිය විසන්ධි කිරීම බෑ – ලංවිමට දැනුම් දෙයි

සති අන්තයේ සහ නිවාඩු කාලය තුළ අත්‍යවශ්‍ය නොවන නඩත්තු කටයුතු සඳහා සැලසුම් කර ඇති සියලුම විදුලිය විසන්ධි කිරීම අත්හිටුවන ලෙස විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට (CEB) නියෝග නිකුත් කර ඇත.

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා X පෝස්ටුවක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ නඩත්තු කටයුතු සඳහා නිතර සිදුවන විදුලිය විසන්ධි වීම සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික පැමිණිලි පුළුල් ලෙස සමාලෝචනය කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම තීරණය ගත් බවයි.

අමාත්‍යාංශය, විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා සමඟ සාකච්ඡා කර, නඩත්තු කටයුතු අතරතුර සැලසුම් කළ විදුලිය විසන්ධි කිරීම් සඳහා ජාත්‍යන්තර මිණුම් සලකුණු සමඟ සමපාත වන යාවත්කාලීන මාර්ගෝපදේශ හඳුන්වා දෙනු ඇත.

මහජනතාවට සිදුවන බාධා අවම කිරීම සහ විශ්වාසනීය සහ අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් සහතික කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *