නව ගුවන් සමාගම් හතරක් දෙසැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවට සෘජු ගුවන් ගමන් ආරම්භ කරයි

දෙසැම්බර් මාසයේදී තවත් ගුවන් සමාගම් හතරක් ශ්‍රී ලංකාවට සෘජු ගුවන් ගමන් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් බව සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි.

රුසියාවේ Azur එයාර්ලයින්ස්, කසකස්තානයේ එයාර් ඇස්තානා ගුවන් සේවය, පෝලන්තයේ ලොට් පෝලන්ත ගුවන් සේවය සහ ඉතාලියේ නියෝස් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාවට සෘජු ගුවන් ගමන් ආරම්භ කරන බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

රුසියාවේ Azur Airlines සහ Kazakhstan Air Astana දෙසැම්බර් 3 වැනිදා සිට සතියකට දෙවරක් ශ්‍රී ලංකාවට සෘජු ගුවන් ගමන් ක්‍රියාත්මක කරන අතර Lot Polish Airlines දෙසැම්බර් 8 වැනිදාත් ඉතාලියේ Neos Airlines දෙසැම්බර් 15 වැනිදාත් සේවා ආරම්භ කරන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

පසුගිය දින කිහිපය තුළ රුසියාවේ Aeroflot සහ Air France ඇතුළු නව ගුවන් සේවා හතරක් ශ්‍රී ලංකාවට සෘජු ගුවන් ගමන් ආරම්භ කර ඇති බවත්, නව ගුවන් සමාගම් මගින් ශ්‍රී ලංකාවට සෘජු ගුවන් ගමන් සේවා ආරම්භ කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය යළි ගොඩනැගීමට ඉවහල් වන බවත් ඔහු පැවසීය.

කොවිඩ් ව්‍යාප්තියට පෙර ගුවන් සමාගම් 37ක් ශ්‍රී ලංකාව වෙත සේවා ක්‍රියාත්මක කළ අතර ගුවන් සමාගම් 17ක් මගී ගුවන් ගමන් නැවත ආරම්භ කර ඇත. ගුවන් සමාගම් අටක් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය නැවත ආරම්භ කර ඇත.

අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් ගමන් නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා පසුගිය කාලයේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි සියලුම සමාගම් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *