නව ඉන්දීය යාත්‍රා සේවය සඳහා නාවික හමුදාව කන්කසන්තුරේ වරාය පහසුකම් පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ආරම්භ කිරීමට නියමිත නව යාත්‍රා සේවාවට සහාය දැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් කන්කසන්තුරේ වරාය පහසුකම් පුළුල් කිරීම ආරම්භ කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ කන්කසන්තුරේ වරාය සහ ඉන්දියාවේ පොන්ඩිචේරි අතර වඩාත් පහසු සහ පහසු ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් ලබා දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය මගී යාත්‍රා සේවාවක් සඳහා ව්‍යාපෘතියක් දියත් කළ බව නාවික හමුදාව ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම ව්‍යාපෘතියට සහය දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් කන්කසන්තුරේ වරායේ පහසුකම් පුළුල් කිරීම ආරම්භ කර ඇති අතර, වැඩි වාහන තදබදයක් ඇති කිරීමට සහ වඩා හොඳ යටිතල පහසුකම් සැපයීමේ අරමුණින්.

ශ්‍රී ලංකා මුහුදු තීරයේ ආර්ථික කටයුතු ආරක්ෂිතව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ස්ථාවර සාගර කලාපයක් පෝෂණය කිරීමට කැපවන බව නාවික හමුදාව ප්‍රකාශ කළා. මීට අමතරව, නාවික හමුදාව බොහෝ විට ජාතියේ සමස්ත ප්‍රගතිය සහ සමෘද්ධිය සඳහා සිය නිපුණ ශ්‍රම බලකාය, කාර්යක්ෂමතාව සහ තාක්ෂණික විශේෂඥතාව ලබා දී ඇත.

නාවික හමුදාධිපති වයිස් අද්මිරාල් ප්‍රියන්ත පෙරේරා මහතාගේ උපදෙස් පරිදි වරාය අමාත්‍යාංශයේ ඉල්ලීමකට අනුව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව කන්කසන්තුරේ වරාය පරිශ්‍රය පුළුල් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් සක්‍රීය කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන ලදී. නැව්ගත කිරීම සහ ගුවන් සේවා.

ඒ අනුව, නාවික හමුදාව විසින් පුහුණු ශ්‍රම බලකාය සහ කාර්මික විශේෂඥතාවයන් සහිතව ව්‍යාපෘතිය පෙබරවාරි 01 වන දින ආරම්භ විය.

මේ අනුව, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් මෙම මගී යාත්‍රා සේවාව භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන පුද්ගලයින්ගේ ආගමන විගමන සහ රේගු නිෂ්කාශනය සඳහා මගී පර්යන්තයක් ඉදිකිරීමට කටයුතු කර ඇත. ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය මගින් සපයනු ලැබේ.

මේ වන විට නාවික සිවිල් ඉංජිනේරු නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ වර්ග මීටර් 1000ක මගී පර්යන්තයක් ඉදිකිරීමේ කටයුතු සඳහා නාවික පුද්ගලයින් 60 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් නිරතව සිටිති. මගී පර්යන්තයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කිරීමට නියමිත අතර ඉන් අනතුරුව එහි මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා එම පහසුකම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය වෙත පැවරීමට නියමිතය.

මගී යාත්‍රා සේවා ව්‍යාපෘතිය සංචාරක ව්‍යාපාරය වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර දිගුකාලීන සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමේ විශාල උත්සාහයක කොටසකි.

නාවික හමුදාව ප්‍රකාශ කළේ ව්‍යාපෘතිය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තම දායකත්වය ලබා දීමෙන් මහජන මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කර ගැනීමට පමණක් නොව, මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ජනතාවට නිසි වේලාවට භුක්ති විඳීමට හැකි වන බවත්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *