දිවයිනේ සියලුම පාසැල් අප්‍රේල් 20 දක්වා වසා දැමේ

Share this Article

කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් ඇතිවී තිබෙන අවදානම් තත්වය මත දිවයිනේ සියලුම පාසැල් අද දින සිට අප්‍රේල් 20 වෙනි දින දක්වා වසා තැබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර සිටිනවා.

අප්‍රේල් 06 වෙනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබූ පාසැල් නිවාඩුව හෙට දින සිට ලබා දීමට තීරණය කර ඇති අතර, ඒ අනුව හෙට සිට අප්‍රේල් 20 වෙනිදා දක්වා දිවයිනේ සියලුම පාසැල් වසා තබන බවයි අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා කියා සිටියේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.