තවත් අවාසනාවන්ත කොරෝනා මරණ 4ක් වාර්තා වෙයි

Share this Article

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂකවරයා මීට සුලු මොහොතකට පෙර මෙරට තවත් කොරෝනා මරණ 4ක් සිදු වී ඇති බවට තහවුරු කරන ලද්දේය.

ඒ අනුව මෙරට සිදුවූ සමස්ත කොරෝනා මරණ ගණන 34ක් දක්වා ඉහළ යන ලදී.

විස්තර පහතින්.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.