ගෝඨාභයට රට බාර දෙන්න

තර්ජන මධ්‍යයේ ක්‍රීඩා ඇමතිගේ ආරක්ෂාව තර කෙරේ

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහගේ ජීවිතයට එල්ල විය හැකි තර්ජන පිළිබඳව රජයේ බුද්ධි අංශ බලධාරීන් දැනුවත් කිරීමෙන් පසු ඔහුගේ ආරක්ෂක විධිවිධාන තර කර තිබේ.

පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තුළ සිදුවී ඇති දූෂණ වංචා සහ අක්‍රමිකතා හෙළිදරව් කිරීමෙන් පසු තමාට විවිධ තර්ජන එල්ල වී ඇති බව අමාත්‍ය රණසිංහ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.

මේ නිසා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහට පවරන ලද ආරක්‍ෂාව වැඩි කිරීමට බලධාරීන් කඩිනම් පියවර ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තුළ සිදුවන දූෂණ, වංචා සහ අක්‍රමිකතා පිළිබඳව ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා හෙළිදරව් කිරීම මෙරට ක්‍රීඩා ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *