ජාතික වෛද්‍ය නියාමන අධිකාරියේ අඩුපාඩු නිසා කුරුණෑගල රෝහලට සීටී ස්කෑන් යන්ත්‍රය නිකුත් කිරීමට ප්‍රමාදයක්

කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහල සඳහා රැගෙන ආ නව ස්කෑනිං යන්ත්‍රය ජාතික වෛද්‍ය නියාමන අධිකාරියේ ප්‍රමාදයක් හේතුවෙන් නියමිත වේලාවට රේගුවෙන් මුදා හැරීමට නොහැකි වූ බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

“අපි මේ ප්‍රශ්නයට මැදිහත් වෙලා අවසානයේ යන්ත්‍රය ඊයේ කුරුණෑගල රෝහලට නිකුත් කළා,” රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *