ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී කමල් ලියනාරච්චි මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී කමල් ලියනාරච්චි මහතා අද සවස අභාවප්‍රාප්ත විය.

කමල් ලියනාරච්චි ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් පැමිණිලි කොමිසමේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කළේය.

ඔහු මීට පෙර ලක්බිම පුවත්පතට අනුයුක්තව ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියෙකු ලෙස කටයුතු කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *