“ජනාධිපතිවරණය හැකි ඉක්මණින් පවත්වන්න” – ඩලස්

ජනාධිපතිවරයා ගොඩනගාගෙන ඇති ව්‍යවස්ථාපිත ආඥාදායකත්වයට නැවතීමේ තිත තැබීම සඳහා ජනාධිපතිවරණය පැවැත්විය හැකි ආසන්න දිනතම දිනයේ ජනාධිපතිවරණ පවත්වන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමෙන් ඉල්ලා සිටින බව නිදහස් ජනතා සභාවේ විධායක සභික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පැවසීය.

“මැතිවරණ කොමිසමේ කොමසාරිස්වරුණි ජනාධිපතිවරණය හැකි ඉක්මණින් පවත්වනු මැනවි” යැයි ද ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා ඉල්ලා සිටියේය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා නිදහස් ජනතා සභා මාධ්‍ය හමුවේදී අද එසේ පැවසීය.   වර්තමාන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ව්‍යවස්ථාපිත ආඥාදායකත්වයක් රට තුළ නිර්මාණය කර ඇති බවත් එහි ප්‍රතිපළයක් ලෙස ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි ක්‍රියාවන් රැසක් ක්‍රියාත්මක වන බවත් ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා කීය.

ජනාධිපතිවරයා ආරූඩ කරගෙන සිටින එම ආඥාදායකත්වයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන මැතිවරණ, මැතිවරණ සිතියමෙන් ඉවත් කර පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමේ දිනය ඔහුගේ සාක්කුවට දාගෙන ඇති බවත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පවා පාර්ලිමේන්තු තුළ සමච්චලයට ලක්කරමින් ස්වාධින කොමිෂන් සභා සියල්ම සමච්චලයට ලක්කරමින් සිටින බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *