ජනපති හදිසියේ RMV එකට ගිය හැටි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද(26) පස්වරුවේ වේරහැර මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තු කාර්‍යාලයේ හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්විය.
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව වේරහැර කාර්යාලය රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ අංශය ජනපතිගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වූ අතර එහි සේවය ලබා ගැනීම සදහා පැමිණ සිටි පිරිස් හමුවී ඔවුනට ඇති දුෂ්කරතාවයන්ද විමසා බැලීය.
අකාර්යක්ෂම වී ඇති මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තු වේරහැර කාර්යාලය මසක් තුළ කාර්යක්ෂම ආයතනයක් බවට පත් කළ යුතු බවට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද එහි නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.
දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරීන් කාර්යාල වේලාවන්හිදී කාර්යාල පරිශ්‍රයේ නොසිටීමද මෙහිදී ජනාධිපතිවරයාගේ දෝෂ දර්ශනයට ලක්විය.

රාජ්‍ය ආයතනවල කාර්යක්ෂමතාවය සොයා බැලීම සඳහා, කලින් නොදන්වා එම ආයතනවලට ගොස් නිරීක්ෂණය කිරීමේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ ජනාධිපතිවරයා මෙසේ මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහැර කාර්යාලයට පැමිණියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *