ජනපතිගේ විදේශ සංචාර සඳහා රුපියල් මිලියන 200ක්, ඉන්ධන: අනුර කුමාර

මුල්‍ය විනය ගැන හූල්ලමින් සිටින ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අයවැය ප්‍රතිපාදනවලට අමතරව විදේශ සංචාර, ඉන්ධන සහ වාහන නඩත්තුව සඳහා පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් යටතේ රුපියල් මිලියන 200ක් සඳහා පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ඉල්ලා සිටි බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පැවසීය.

ජනාධිපතිවරයා මුල්‍ය විනය ආරක්‍ෂා කළ යුතු බවත්, බදුගෙවන්නන්ගේ මුදල් වියදම් කර විදේශ සංචාර සඳහා මෙතරම් විශාල මුදලක් වෙන් කිරීමට පෙර පාර්ලිමේන්තුව සහ ජනාධිපතිවරයා සිතා බැලිය යුතු බවත් ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

“අපි පාර්ලිමේන්තුවේ මුල්‍ය විනය ගැන කතා කරනවා. ජනාධිපතිතුමා මුලින්ම මුල්‍ය විනය රැකිය යුතුයි. එතුමා අවස්ථා හතරකදී එක්සත් රාජධානියට, දෙවතාවක් ජපානයට ගිහින් තියෙනවා. මාස 14ක් තුළ විදේශ සංචාර 14ක් ගිහින් තියෙනවා,” ඔහු පැවසීය.

දිසානායක චෝදනා කළේ පාසල් දරුවන්ගේ දහවල් ආහාර වේල සඳහා වෙන් කළ මුදලේ ඉතිරි මුදල ලබා නොදීම සහ පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා මුදල් ගෙවා නොමැති අවස්ථාවක ජනාධිපතිවරයා විදේශ සංචාර සඳහා අමතර ප්‍රතිපාදන ඉල්ලා ඇති බවයි.

සාමාන්‍ය ජනතාවගේ කිරි වීදුරුවට, සහල්වලට, ඩීසල්වලට, පාසල් ලිපි ද්‍රව්‍යවලට, සෞඛ්‍ය උපකරණවලට වැට් බද්ද පනවා එකතු කරන මුදලින් ජනාධිපතිතුමා ලොව පුරා සංචාරය කරමින් සිටින බවද ඔහු පැවසීය.

මේ අතර, මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය ප්‍රකාශ කළේ එම චෝදනා පදනම් විරහිත බවත්, එය 2023 වසරේ සිදු කළ හදිසි වියදමක් බවත් එය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ 6.1 යටතේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ බවත්ය.

“සාමාන්‍යයෙන් පරිපූරක ඇස්තමේන්තු පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නේ මාර්තු මාසයෙන් පසුවයි. අපි කවදාවත් ජනවාරි මාසයේ පරිපූරක ඇස්තමේන්තු ඉදිරිපත් කළේ නැහැ. අපි ආරම්භ කළේ මුල්‍ය වර්ෂය පමණයි. මේ 2023 වසරේ කරන ලද හදිසි වියදමක් පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දීමට පමණයි,” ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *