ගොඨාභය රට හදන හැටි

ගෝඨා දිනන බව විදෙස් මාධ්‍ය තහවුරු කරයි

මෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණයේ ජයග්‍රහණයට වඩාත් ආසන්නවී සිටින්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා බව විදෙස් පුවත් වාර්තා කිහිපයක් වාර්තා කර ඇත.
ඒ අනුව The Hindu, රොයිටර්, Times of India යන විදෙස් පුවත් සේවා අනාවරණය කරන පරිදි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙවර ජනපතිවරණය ජයගනු ඇති බව වාර්තාවේ. එසේම ප්‍රතිවාදී අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සිටින්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට වඩා පසුපසින් බවද එම වාර්තාවන්හි සදහන් වේ.

https://www.thehindu.com/news/international/sri-lanka-elections-in-the-south-hopes-on-gotabaya-run-high/article29947009.ece

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *