ගුවන් ගමන් සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයෙන් ප්‍රකාශයක්

2022 ජූලි 7; කොළඹ – ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ඉන්ධන හිඟය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ගුවන් ගමන් වාර රැසක් අවලංගු කළ හැකි බවට මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය වන ඇතැම් අසත්‍ය තොරතුරු නිවැරදි කිරීමට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම කැමැත්තෙන් සිටී. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම එවැනි තොරතුරුවල නිරවද්‍යතාවය තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන හිඟය උච්චතම අවස්ථාවට පැමිණ ඇති බැවින් සතියකට වැඩි කාලයක් තම ගුවන් ගමන් කාලසටහන සුදුසු ගැලපීම් සහිතව කළමනාකරණය කර ගැනීමට හැකි වූ බව තහවුරු කරයි.

පවතින තත්ත්වයන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වූ ගුවන් ගමන් කාලසටහන් වෙනස්වීම් අතරට ඉන්ධන නැව්ගත කිරීමේ අරමුණු සඳහා තෝරාගත් විදේශීය ගුවන් තොටුපළවල තාක්ෂණික නැවතුම් හඳුන්වාදීමත් සමඟ ඇතැම් ගුවන් ගමන්වල වේලාව සහ කාලසීමාවේ වෙනස්කම් ඇතුළත් වේ. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම සිය ගුවන් ගමන් කාලසටහන 100%කට ආසන්න කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුතුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කිසියම් බාධාවක් සහ කාලසටහන් සංශෝධනවල ක්‍රියාකාරී ඇඟවුම් නොතකා ය.

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම පාරිභෝගිකයින්ට සහතික වීමට කැමති වන්නේ ගුවන් සමාගම ඔවුන්ගේ සේවයේ පවතින බවත් මෙම තීරණාත්මක අවස්ථාවේදී නියමිත ගුවන් ගමන් මෙහෙයුම් සඳහා අවම බාධාවකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වීමට සෑම සාධාරණ උත්සාහයක්ම ගන්නා බවත්ය. වැඩි විස්තර සඳහා ඔබගේ ළඟම ඇති ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය අමතන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *