ගෑස් නියාමනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව සූදානම් – සභාපති

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය (SLSI) සමඟ එක්ව මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී බොහෝ කතාබහට ලක් වූ ද්‍රව පෙට්‍රෝලියම් (LP) වායුව සඳහා ප්‍රමිතියක් සකස් කර ඇති බවයි.

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජානක රත්නායක මහතා පැවසුවේ ගෑස් සහ අනෙකුත් ආශ්‍රිත කර්මාන්ත නියාමනය කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම සූදානම් බවයි.

“ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ අධීක්ෂණය යටතේ සකස් කරන ලද LPG ගෑස් ප්‍රමිතිය LPG පාරිභෝගිකයින්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා වහාම ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ප්‍රමිතිය බලාත්මක කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට නෛතික බලතල නොමැත,” ජේ.රත්නායක මහතා පැවසීය.

LP ගෑස් ප්‍රමිතිය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ ක්‍රියා පටිපාටිවලට අනුකූලව කෙටුම්පත් කර ඇති අතර මහජන අදහස් විමසීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා ලැබෙන පාර්ශවකරුවන්ගේ අදහස් සහ යෙදවුම් සලකා බලා අවසන් කෙටුම්පත සකස් කරමින් පවතී.

ගෑස් සිලින්ඩරවල උපරිම පීඩනය, ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ගෘහස්ථ LPG අවශ්‍යතාවල ප්‍රොපේන් උපරිම ප්‍රතිශතය වැනි LP ගෑස් සිලින්ඩර භාවිතා කිරීමේදී පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා නව ප්‍රමිතියට ඇතුළත් වේ.

යාවත්කාලීන කරන ලද LP ගෑස් ප්‍රමිතිය පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් රත්නායක මහතා පැවසුවේ, LP ගෑස් සඳහා මීට බොහෝ කලකට පෙර සකස් කළ ප්‍රමිතියක් පවතින බවයි. එය පවා තවමත් නීතිගත කර හෝ ක්‍රියාත්මක කර නොමැත.

“ප්‍රමිතිය ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට එක් හේතුවක් වන්නේ LP ගෑස් නියාමනය කිරීමට නියාමන ආයතනයක් නොමැති වීමයි. 2002 දී LP ගෑස් ඇතුළු ඛනිජ තෙල් කර්මාන්තය නියාමනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පත් කරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, අද දක්වා මෙම ප්‍රදේශය නියාමනය කිරීමට කොමිෂන් සභාවට නීත්‍යානුකූලව බලය ලබා දී නොමැත. 2019 දී, අපි SLSI සමඟ ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන සඳහා ප්‍රමිතීන් කෙටුම්පත් කිරීම ආරම්භ කළෙමු. අපි දැනටමත් පෙට්‍රල්, ඩීසල් වැනි නිෂ්පාදන සඳහා ප්‍රමිතීන් සකස් කර තිබෙනවා. විවිධ ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන භාවිතා කිරීමේදී පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මෙම ප්‍රමිතීන් බලාත්මක කළ යුතුය. ඒ නිසා මේවා බලාත්මක කිරීමට නියාමන බලතල සහිත ආයතනයක අවශ්‍යතාව අපි දකිනවා.”

1998 LPG හි පෙර ප්‍රමිතිය (SLS 712) වාණිජ ප්‍රොපේන්, වාණිජ බියුටේන්, ප්‍රොපේන් සහ බියුටේන් මිශ්‍රණය සහ විශේෂ රාජකාරි ප්‍රොපේන් භාවිතය සඳහා පිරිවිතරයක් සපයයි. කෙසේ වෙතත්, එය ගෘහස්ථ ආහාර පිසීම සඳහා ප්‍රොපේන් සහ බියුටේන් කිසිදු අනුපාතයක් අනිවාර්ය නොවේ.

පාරිභෝගිකයින්ගේ ආරක්ෂාව කඩිනම් කිරීම සඳහා ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන විශේෂ විධිවිධාන පනත සංශෝධනය කිරීමෙන් LP ගෑස් වෙළඳපොළේ නියාමන බලතල ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව වෙත පැවරිය හැකි බව රත්නායක මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

“අපි දැන් මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නවලට හේතුව LPG සඳහා නිසි නියාමකයෙකු නොමැති වීමයි. අනාගතයේදී එවැනි තත්ත්වයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා පෙට්‍රල්, ඩීසල්, ගුවන් ඉන්ධන, සමුද්‍ර ඉන්ධන, උදුන තෙල්, භූමිතෙල්, ස්වාභාවික වායු, ලිහිසි තෙල් සහ ග්‍රීස් යන සමස්ත ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන කළඹම නියාමනය කළ යුතුයි” රත්නායක මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *