ගර්භණී මව්වරුන් සඳහා ද එන්නත් කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය බව වෛද්‍ය ප්‍රදීප් ද සිල්වා මහතා පවසයි

ගර්භණී මව්වරුන් සඳහා ද එන්නත් කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය බව නාරි හා ප්‍රසව වෛද්‍යවරුන්ගේ විද්‍යාතනයේ සභාපති වෛද්‍ය ප්‍රදීප් ද සිල්වා මහතා පවසයි.

ඔහු පෙන්වාදෙන්නේ ගර්භණි කාන්තාවන්ට එන්නත ලබාදීමේ කිසිදු ගැටලුවක් නොමැති බවට පර්යේෂණාත්මකව තහවුරු කර ඇති බවය.

ඒ අනුව ගර්භණී කාන්තාවන්ට, ගර්භණී තත්ත්වයට පත්වීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින කාන්තාවන්ට හෝ කිරිදෙන මව්වරුන්ට එන්නත්කරණය සුදුසු බවට තහවුරු වී ඇති බව වෛද්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.