කොරෝනා අතරේ පැරදෙන නගර සභා අයවැය

Share this Article

හලාවත නගර සභාවේ 2021 වර්ෂයට අදාළ අය වැය වැඩි ජන්ද 7 කින් පරාජයට පත්වී තිබේ.

මන්ත්‍රී ආසන 20 න් සමන්විත හලාවත නගර සභාව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් 7 දෙනෙකුගෙන්ද, ශ්‍රීලනිප සහ පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් 6 දෙනෙකු බැගින්ද, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරයෙකුගෙන්ද සමන්විතයි.

හලාවත නගර සභාවේ බලය පිහිටුවීමට සහයෝගය දැක්වූ ශ්‍රීලනිප සහ පොදුජන පෙරමුණු මන්ත්‍රීවරුන් ඊයේ (13) දිනයේ පැවති මෙම අයවැය පරාජය කිරීමට ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබේ. ඒ අතර ශ්‍රීලනිප ය නියෝජනය කරන ප්‍රාදේශීය සභාවේ උප සභාපතිවරයාද සිටීමද විශේෂ කාරණයක්. මෙම මන්ත්‍රීවරුන් සියලු දෙනාම මෙන්ම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරයාද අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය භාවිතා කර තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරයකු ඡන්දය විමසන අවස්ථාවට සහභාගී නොවුණු අතර ඡන්ද විමසීමේදී අයවැයට විරුද්ධව ඡන්ද 13ක් සහ පක්ෂව ඡන්ද 6ක් හිමි වුණා. ඒ අනුව වැඩි ජන්ද 7 කින් හලාවත නගර සභාවේ 2020 වර්ෂයට අදාළ අය වැය පරාජයට පත්වී තිබේ.

මේ අතර පසුගිය 12 වැනිදා පොදුජන පෙරමුණට බලය හිමි අම්පාර නගර සභාවේ හා හල්දුම්මුල්ල, ජා-ඇල යන ප්‍රාදේශීය සභා වලද අය වැයද පරාජය වීම විශේෂත්වයක්.

 


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.