කැබිනට් අමාත්‍යාංශ කිහිපයක සංශෝධන

කුඩා අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනයක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද (03) ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

හිටපු විදුලිබල අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් අතර, ලොකුගේ වෙනුවට හිටපු ප්‍රවාහන අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය විදුලිබල අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නාය.

එස්.බී. විමල් වීරවංශ මහතා වෙනුවට කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා ලෙස දිසානායක මහතා පත්කෙරිණි.

මේ අතර ප්‍රවාහන කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ලෙස ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා පත් කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇතැයි ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *