කල්පිටියේදී නීතිවිරෝධී භාණ්ඩ තොගයක් අත්අඩංගුවට…

නාවික හමුදාව විසින් 2023 මාර්තු මස 03 වන දින සවස කල්පිටිය, මොහොත්තුවරම් වෙරළ තීරයේ සිදු කරන ලද විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී මුහුදු මාර්ගයෙන් රැගෙන ආ බවට සැක කෙරෙන නීති විරෝධී භාණ්ඩ තොගයක් සමඟ ඩිංගි යාත්‍රා දෙකක් (02) අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

නාවික හමුදාව බොහෝ විට දිවයිනේ වෙරළබඩ සහ මුහුදු ප්‍රදේශවල මුර සංචාර සහ සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදු කරනුයේ මුහුදු මාර්ග ඔස්සේ පැමිණෙන නීති විරෝධී භාණ්ඩ වැළැක්වීම සඳහා ය.

වයඹ නාවික විධානයට අයත් ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා විජය නෞකාව මාර්තු මස 03 වන දින මොහොත්තුවරම් වෙරළාසන්න මුහුදු ප්‍රදේශයේ සිදු කරන ලද විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී මෙම භීතිය සිදු කර ඇත. ඒ අනුව මෙම මෙහෙයුමේ නිරත වූ නාවික පුද්ගලයින් විසින් මුහුදු වෙරළේ තිබී සැකකටයුතු ඩිංගි යාත්‍රා 02ක් සෝදිසි කිරීමේදී නීතිවිරෝධී ලෙස මුහුදු මාර්ගයෙන් ප්‍රවාහනය කළ බවට සැක කෙරෙන නීති විරෝධී භාණ්ඩ තොගයක් සොයා ගෙන ඇත. අත්අඩංගුවට ගත් භාණ්ඩ අතර; වියළි මුහුදු පිපිඤ්ඤා කිලෝ 15 ක්, එනසාල් කිලෝග්‍රෑම් 01 ක්, කරවල කජු 14 ක්, සහල් කිලෝග්‍රෑම් 10 ක්, සීනි කිලෝග්‍රෑම් 248 ක්, තිරිඟු පිටි කිලෝග්‍රෑම් 100 ක්, කරවල කිලෝග්‍රෑම් 03 ක්, කෝපි පැකට් 270 ක්, රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන ඇසුරුම් 680 ක් සහ සබන් බාර් 2930 ක්.

මෙම මෙහෙයුමේදී අත්අඩංගුවට ගත් ඩිංගි යාත්‍රා 02 සහ නීති විරෝධී භාණ්ඩ ඉදිරි කටයුතු සඳහා කටුනායක රේගු නිවාරණ කාර්යාලය වෙත භාර දෙන ලදී.

නාවික හමුදාව විසින් 2023 මාර්තු මස 03 වන දින සවස කල්පිටිය, මොහොත්තුවරම් වෙරළ තීරයේ සිදු කරන ලද විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී මුහුදු මාර්ගයෙන් රැගෙන ආ බවට සැක කෙරෙන නීති විරෝධී භාණ්ඩ තොගයක් සමඟ ඩිංගි යාත්‍රා දෙකක් (02) අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

නාවික හමුදාව බොහෝ විට දිවයිනේ වෙරළබඩ සහ මුහුදු ප්‍රදේශවල මුර සංචාර සහ සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදු කරනුයේ මුහුදු මාර්ග ඔස්සේ පැමිණෙන නීති විරෝධී භාණ්ඩ වැළැක්වීම සඳහා ය.

වයඹ නාවික විධානයට අයත් ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා විජය නෞකාව මාර්තු මස 03 වන දින මොහොත්තුවරම් වෙරළාසන්න මුහුදු ප්‍රදේශයේ සිදු කරන ලද විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී මෙම භීතිය සිදු කර ඇත. ඒ අනුව මෙම මෙහෙයුමේ නිරත වූ නාවික පුද්ගලයින් විසින් මුහුදු වෙරළේ තිබී සැකකටයුතු ඩිංගි යාත්‍රා 02ක් සෝදිසි කිරීමේදී නීතිවිරෝධී ලෙස මුහුදු මාර්ගයෙන් ප්‍රවාහනය කළ බවට සැක කෙරෙන නීති විරෝධී භාණ්ඩ තොගයක් සොයා ගෙන ඇත. අත්අඩංගුවට ගත් භාණ්ඩ අතර; වියළි මුහුදු පිපිඤ්ඤා කිලෝ 15 ක්, එනසාල් කිලෝග්‍රෑම් 01 ක්, කරවල කජු 14 ක්, සහල් කිලෝග්‍රෑම් 10 ක්, සීනි කිලෝග්‍රෑම් 248 ක්, තිරිඟු පිටි කිලෝග්‍රෑම් 100 ක්, කරවල කිලෝග්‍රෑම් 03 ක්, කෝපි පැකට් 270 ක්, රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන ඇසුරුම් 680 ක් සහ සබන් බාර් 2930 ක්.

මෙම මෙහෙයුමේදී අත්අඩංගුවට ගත් ඩිංගි යාත්‍රා 02 සහ නීති විරෝධී භාණ්ඩ ඉදිරි කටයුතු සඳහා කටුනායක රේගු නිවාරණ කාර්යාලය වෙත භාර දෙන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *