ඉන්දීය T20 තරඟාවලිය සඳහා 18 දෙනෙකුගෙන් යුත් ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කරයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව විසින් ඉන්දියාව සමග පැවැත්වීමට නියමිත තරග 03 කින් සමන්විත T20I තරඟාවලිය සඳහා පහත දැක්වෙන T20I සංචිතය තෝරා ගන්නා ලදී.

තරග 03කින් සමන්විත තරගාවලියේ පළමු තරගය පෙබරවාරි 24 වැනිදා ලක්නව්හිදී පැවැත්වේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *