ඉන්දීය ධීවරයින් 12 දෙනෙකු ට්‍රෝලර් යාත්‍රා දෙකක් සමඟ ශ්‍රී ලංකා මුහුදු සීමාවේදී අත්අඩංගුවට

තලෙයිමන්නාරමට උතුරින් වූ මුහුදු ප්‍රදේශයේදී ශ්‍රී ලංකා මුහුදු සීමාවේ මසුන් ඇල්ලූ ඉන්දීය ධීවරයින් 12 දෙනෙකු ඉන්දීය ට්‍රෝලර් යාත්‍රා දෙකක් සමඟ ඊයේ රාත්‍රියේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

නාවික හමුදාව පැවසුවේ, උතුරු මැද නාවික විධානය විසින් තලෙයිමන්නාරමට උතුරින් වෙරළට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදු ප්‍රදේශයේ සිදු කළ මෙහෙයුමකදී ධීවරයින් අත්අඩංගුවට ගත් බව ය.

අත්අඩංගුවට ගත් ධීවරයින් සහ ට්‍රෝලර් යාත්‍රා ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු සඳහා ධීවර අධිකාරිය වෙත භාරදීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *