ඇඳිරි නීතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරන තුරු දකුණු පළාතේ සියලු සුරාසැල්වලට මුද්‍රා තැබේ

Share this Article

පොලිස් ඇඳිරි නීති කාලය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වන තුරු දකුණු පළාතේ බලපත්‍ර ලාභි සියලු සුරාසැල් මුද්‍රා තැබීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන ඇති බව නියෝජ්‍ය සුරාබදු කොමසාරිස් කපිල කුමාරසිංහ පවසයි. ඊට හේතුව වී ඇත්තේ විදේශිය සංචාරකයින් නවාතැන්ගෙන සිටින සංචාරක හෝටල්වල ඇති සුරාසැල් විවෘත කර තිබීමයි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.