‘අයිස්‘සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයක් යාපනයෙන් වටලයි

යාපනය නුනාවිල්හීදී අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයක් වැටලු බව යාපනය පොලිසිය සදහන් කරයි.

එහිදී සැකකරුවන් දෙදෙනකුද පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවද පොලිසිය සඳහන් කරයි.

යාපනය පොලිසියට ලද රහසිගත තොරතුරක් මත මෙම වැටලීම සිදු කොට ඇති අතර එහිදී අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය සකස් කිරීම සදහා යොදා ගන්නා ලද ද්‍රව්‍ය තොගයක්ද පොලිස් භාරයට ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව අදාළ ස්ථානය අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරන රසායනාගාරයක් ලෙස පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බව පොලිසිය සදහන් කරයි.

ඒ අනුව අදාළ නිවසට මුද්‍රාතබා ඇති අතර කොළඹින් රසායන ද්‍රව්‍ය විශ්ලේෂකයින් කැදවා විශ්ලේෂණය සිදුකිරීමට නියමිත බව පොලිසිය සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *