අනධ්‍යන සේවක වර්ජනයෙන් සරසවි සියල්ල කඩා වැටේ

විශ්වවිද්‍යාල විධායක නිලධාරීන් සහ අනධ්‍යන සේවකයන්ගේ වැඩවර්ජනය නවවැනි දිනටත් ඊයේ(10) දිනයේ ද ක්‍රියාත්මක කළ අතර අනධ්‍යන සේවකයන් වැඩවර්ජනය තව දුරටත් දැඩිකිරීම හේතුවෙන් සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියම අකර්මණ්‍ය වී තිබුණි.

අනධ්‍යන සේවකයන් වැඩවර්ජනය තව දුරටත් දැඩි කරමින් ජලය සහ විදුලි සැපයුම් බිඳ වැටීම් යථාතත්වයට පත්කිරීම සහ ඇතැම් පිරිසිදු කිරීමේ සේවාවලින් ඉවත්වීම පියවර ගත් බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, අනධ්‍යන සේවකයන්ගේ වැටුප් ප්‍රශ්නය ප්‍රමුඛ ගැටලුවලට චක්‍රලේඛයකින් විසඳුම් දෙන තෙක් වැඩවර්ජන අත්නොහරින බවත් විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ නිලධාරියෙක් පැවසීය.

විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති සන්ධානය පසුගිය දින දෙකේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ඇතුළු බලධාරීන් සහභාගිවූ සාකච්ඡා කීපයකට සහභාගි වූ බව කී එම නියෝජිතයා අනධ්‍යන සේවකයන්ගේ ගැටලුවලට විසඳුම් දීමට ලබන සඳුදා පැවැත්වෙන කැබිනට් මණ්ඩලට පත්‍රිකා දෙකක් ඉදිරිපත් කරන්නේ යැයි පැවසූ බව ද සඳහන් කළේය.

එම කැබ්නට් පත්‍රිකා පිළිබඳව විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති සන්ධානය අවදානයෙන් පසු වුවද පිළිගත හැකි විසඳුමක් ලැබෙන තෙක් වැඩවර්ජනය අත්නොහරින බව ද එම නිලධාරියා සඳහන් කළේය.

ඇතැම් ආචාර්යවරු අනධ්‍යන සේවකයන් නොමැතිව විභාග පැවැත්වීමට කටයුතු කරමින් සිටින්නේ යැයි දැනගන්නට ලැබී ඇති බවත් ආචාර්යවරු තමන්ගේ රාජකාරිය වැඩිකරගන්නනේ නම් අනාගතයේ ගැටලුකාරී තත්වයන් ඇතිවීමේ අවදානමක් ද ඇති බවත් එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් කීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *