අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට උසස් පෙළ උපකාරක පන්ති තහනම්.

2022 (2023) අ.පො.ස උසස් පෙළ (උ/පෙළ) විභාගය ඉලක්ක කර ගනිමින් පුහුණු පන්ති හෝ උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට තහනම් බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ජේ.එම්.සී. විෂයානුබද්ධ දේශන, සම්මන්ත්‍රණ හෝ පන්ති පැවැත්වීම, විභාග ඉලක්ක කරගත් ප්‍රශ්න පත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම, විද්‍යුත් මාධ්‍ය හරහා බෙදාහැරීම සහ ප්‍රචාරණය කිරීම, සමාන ප්‍රශ්න සපයන පෝස්ටර් සහ බැනර් මගින් ප්‍රචාරණය කිරීම, විභාගවලට පෙර දින පහකට තහනම් බව අමිත් ජයසුන්දර මහතා පැවසීය. විභාගය ජනවාරි 23 වැනිදා ආරම්භ වී 2023 පෙබරවාරි 17 වැනිදා අවසන් වේ.

යම් පුද්ගලයෙක් හෝ ආයතනයක් මෙම රෙගුලාසිය කඩ කරන්නේ නම් ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට, විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට හෝ පහත අංකවලට පැමිණිලි කළ හැකි බව ඔහු පැවසීය.

පොලිස් මූලස්ථානය: 0112421111

පොලිස් හදිසි අවස්ථා: 119

ක්ෂණික ඇමතුම් (විභාග දෙපාර්තමේන්තුව): 1911

පාසල් විභාග සංවිධාන ශාඛාව: 0112784208 / 0112784537

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *