අද දින ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උට්ඨානය වීම සිහිගැන්වෙන පාස්කු ඉරිදා දිනයයි

අද දින කිතුනු ජනයා පාස්කු ඉරිදා විශේෂ දේව මෙහෙයන් වලට සහභාගී වන්නේ මිනිස් ජීවිතයට විමුක්තිය ලබා දුන් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දුක් වීම, මරනය සහ උට්ඨානය  සිහි කරමින්ය.

දිවයින පුරා ඊයේ රාත්‍රියේදී ද දේව මෙහෙයන් පැවැත්වුන අතර සියලු දේවාස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගනිමින් දේව මෙහෙයන් පැවැත්වේ.

මීට සමගාමීව මීට වසර දෙකකට පෙර දේවාස්ථාන කීපයකට එල්ල කල බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය අයවලුන් ද සිහි කරනු ලබන අතරම  12,500 කට අධික ආරක්ශක අංශ සාමාජිකයින් පිරිසක් ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් රාජකාරියේ යෙදවීමට කටයුතු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.