අද ආසාදිතයින් 1,128ක්

අද දිනය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1,128ක් හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.