2024 තවත් දිගු සති අන්ත වසරක්

පසුගිය වසරේ මෙන් 2024 නව වසර දිගු නිවාඩු දිනයක් වනු ඇත, මන්ද බොහෝ රජයේ නිවාඩු සිකුරාදා හෝ සඳුදා දින වැටෙනු ඇත.

ජනවාරි 15 වන දින තෛපොංගල් සඳුදා දිනට යෙදෙන බැවින් මෙම වසරේ ද ජනවාරි මාසයේ සිට දිගු සති අන්ත 10 ක් පමණ ඇත.

පෙබරවාරි මාසයේ පුර පසළොස්වක පොහොය සිකුරාදා දිනයකට වැටේ. මහා ශිවරාත්‍රී සහ සුබ සිකුරාදා සිකුරාදා දිනට යෙදේ.

මේ වසරේ සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදාට යෙදී ඇති අතර, මැයි මාසයේ තවත් දිගු සති අන්තයක් ගෙන එන වෙසක් පොහොය මේ වසරේ සිකුරාදා දිනයකට යෙදේ.

පෝය සහ හජ් උත්සවය සිකුරාදාට යෙදෙන බැවින් ජුනි මාසයේ දීර්ඝ සති අන්ත දෙකක් ඇත. අගෝස්තු මාසයේ පුර පසළොස්වක පොහොය සඳුදා දිනයක.

නොවැම්බරයේ පොහොයට අමතරව මුහම්මද් නබිතුමාගේ උපන්දිනය සඳුදා දිනක යෙදෙන බැවින් සැප්තැම්බර් මාසයේ එක් දිගු සති අන්තයක් ඇත්තේ සිකුරාදා දිනයකටය.

2023 දී ද තත්ත්වය බොහෝ දුරට සමාන විය.

නිවාඩු දින වැඩි නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) සියයට 10 කින් අඩු වූ බව මීට වසර කිහිපයකට පෙර මාධ්‍යවල වාර්තා විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *