2021 උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මේ මස නිකුත් කරයි.

2021 උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ මස අවසන් වීමට පෙර නිකුත් කිරීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් එල්.එම්.ඩී. ධර්මසේන මහතා පැවසීය.

ඔවුන් නිදහස් කිරීමට නිශ්චිත දිනයක් තීරණය කර නොමැති බව ඔහු ඩේලි මිරර් වෙත කියා සිටියේය.

අරගලය කාලය තුළ සහභාගි වීමට නොහැකි වූ අයදුම්කරුවන් සඳහා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පැවැත්විය යුතු බව ඔහු පැවසීය. ඉතින් සම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන්න නම් ඒ විභාගය පවත්වන්න වෙනවා.

කෙසේ වෙතත්, මෙම ඉන්ධන අර්බුදය සහ ප්‍රවාහන ගැටළු හේතුවෙන් ගුරුවරුන්ට විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීමේ රාජකාරි සඳහා වාර්තා කිරීමට නොහැකි වී තිබේ.

මේ අතර ප්‍රායෝගික විභාග පැවැත්වෙන දින දෙපාර්තමේන්තුව අද ප්‍රකාශයට පත් කරන බව ද කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.