1990 සුවසැරිය නොමිලේ ගිලන්රථ සේවාව සඳහා අරමුදල් සැපයීමට ආයතනික පියවර ගනී.

1990 සුවසැරිය ගිලන්රථ සේවයට ආධාර පිණිස දියත් කර ඇති ‘ගිලන් රථයක් දරුකමට හදා ගන්න’ වැඩසටහනට සහය වීමට ආයතන කිහිපයක් ඉදිරිපත් වී ඇති බව විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පැවසීය.

සුවසැරිය නොමිලේ ගිලන්රථ සේවාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රජයට පිරිනැමෙන මෙම පරිත්‍යාගය සම්පූර්ණයෙන්ම බදු අඩු කළ හැකි බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.

“බොහෝ ආයතනික ආයතන දැනටමත් ඉදිරියට ගොස් ඇති බව සඳහන් කිරීමට අපි සතුටු වෙමු. අද දරුකමට හදාගැනීම් ගලා එන අසාමාන්‍ය ලෙස හොඳ දවසක්, ”ඔහු හෙළි කළේය.

මෙම අගනා කටයුත්තට ලැබෙන සියලුම පරිත්‍යාග සියයට සියයක් බදු අඩු කළ හැකි බව තහවුරු කරන බව සහතික කළ මන්ත්‍රීවරයා, බදු වර්ෂය අවසන් වන මාර්තු 31 වැනිදාට පෙර ඔවුන්ගේ සහය ලබා දීමට කැමති අයගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

සුවසැරිය ගිලන්රථ සේවයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සහ කළමනාකාරීත්වය විසින් ‘ගිලන් රථයක් දරුකමට හදා ගන්න’ වැඩසටහන දියත් කර ඇත.

මෙයට හේතු වී ඇත්තේ භාණ්ඩාගාරයට එහි මෙහෙයුම් සඳහා සම්පුර්ණයෙන්ම අරමුදල් සැපයීමට නොහැකි වීම නිසා 2023 දී සේවාව තිරසාර විය නොහැකි වීමයි.

එමගින්, ගිලන් රථයක් සඳහා අරමුදල් සපයන ලෙස ආයතනික සහ පුද්ගලයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීම සඳහා ‘ගිලන් රථයක් හදාගන්න’ වැඩසටහන දියත් කර ඇත. මිලියන 5 කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *