ළදරුවෙකු අතහැර දමා යෑම නඩුව: ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකගේ හැසිරීම ගැන පරීක්ෂණයක්.

කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ දී සිය බිළිඳා දුම්රියට දමා ගිය බව කියන කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු බණ්ඩාරවෙල ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයාගේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයා පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළේය.

ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා මවගෙන් මාධ්‍ය හමුවේ අනිසි ලෙස ප්‍රශ්න කිරීම සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ලක් මතුව ඇති අතර, එය විමර්ශනයට හේතු විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *