හොර්ටන්තැන්න

හොර්ටන්තැන්න නැරඹීමට ඇතුල්වීම පස්වරු 2න් අවසන්

හොර්ටන්තැන්න ජාතික වනෝද්‍යානය නැරඹිම සඳහා පැමිණෙන දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ට පිවිසීමට ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කිරිම දිනපතා පස්වරු 2 න් පසු අත්හිටුවිමට තිරණයක් ගෙන ඇති බව හොර්ටන්තැන්න ජාතික වනෝද්‍යානයේ භාරකරු පි.කේ.එම්.පි.ප්‍රදිප් කුමාර මහතා පැවසිය.

ලෝකාන්තය ,බේකර්ස් ඇල්ල ඇතුළු හොර්ටන්තැන්න වනෝද්‍යානයේ සුන්දරත්වය නැරඹිම සදහා සංචාරකයින්ට කිලෝමිටර 8 ක් දුර පාගමනින් යායුතු අතර එ සදහා අවම වශයෙන් පැය හතරක පමණ කාලයක් ගත වන බැවින් පස්වරු 2 න් පසු එ සදහා ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කල හොත් පස්වරු 6 න් පසු සංචාරකයන්ට වනෝද්‍යානයේන් ඉවතට ඒමට නොහැකි නිසා මෙම තිරණය ගත් බවයි ප්‍රදිප් කුමාර මහතා කියා සිටියේ.

පස්වරු 2 න් පසු හොර්ටන්තැන්නේ ලෝකාන්තය සහ බේකර්ස් ඇල්ල යන ස්භාවික ස්ථාන නැරඹිමට ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් නොකරන බවත්, හොර්ටන්තැන්න නැරඹිමට සහ හොර්ටන්තැන්නේ සුන්දරත්වය නිදහසේ නැරඹිමට උදැසනම හොර්ටන්තැන්නට පැමිණෙන ලෙසයි ප්‍රදිප් කුමාර මහතා සංචාරකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.

සවස 6 න් පසු හොර්ටන්තැන්නට ඇතුල්විමට කිසිවෙකුටත් අවසර ලබා නොදෙන බව වැඩි දුරටත් දන්වා සිටි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *