හෙද සිසුන් 3500ක් බඳවා ගැනීමට හෙට ගැසට්

මේ වසරේ හෙද සිසුන් 3500ක් පුහුණුව සඳහා බඳවා ගැනීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය හෙට (15) නිකුත් කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ජීව විද්‍යාව හෝ භෞතික විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් අපොස උසස් පෙළ සමත් සිසුන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු හෙට (15) නිකුත් කරන ලද ගැසට් පත්‍රයෙන් හෝ www.health.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැක. රට තුළ පවතින හෙද හිඟය අවම කිරීම සහ කාර්යක්ෂම සෞඛ්‍ය සේවාවක් ලබාදීමේ අරමුණින් මෙම බඳවා ගැනීම් අපේක්ෂා කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *