හෙට සිට මුහුණු ආවරණ සහ ඉන්ධන නොමැති බව ඛනිජ තෙල් අලෙවිකරුවන්ගේ සංගමය පවසයි.

මුහුණු ආවරණ නොමැතිව ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත පැමිණෙන පුද්ගලයින්ට හෙට සිට ඉන්ධන නිකුත් නොකරන බව ඛනිජ තෙල් අලෙවිකරුවන්ගේ සංගමයේ (PDA) සම ලේකම් කපිල නාඔටුන්න මහතා පවසයි.

COVID-19 අවදානම රට තුළ යළිත් ඉහළ යමින් පවතින බැවින් මේ පිළිබඳව සියලුම ඉන්ධන පිරවුම්හල් දැනුවත් කර ඇති බව ඔහු පැවසීය.

එම නිසා ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත පැමිණීමේදී සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදිමින් දැඩි අවධානයක් යොමු කරන ලෙස ඉල්ලීම් කළ බවද ඔහු පැවසීය.

මිනිසුන් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පිළිපැදීම සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැර දමා ඇත. ඉන්ධන පෝලිම්වල භෞතික දුරස්ථභාවය පවත්වා ගන්නා ලෙස ජනතාවට දැඩි ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ, ”නාඔටුන්න පැවසීය.

මුහුණු ආවරණ පැළඳ නොසිටින අයට ඉන්ධන ලබා නොදෙන ලෙස විස්තර කරමින් සෑම පිරවුම්හලකම අදාළ දැන්වීම් ප්‍රදර්ශනය කරන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *