හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ අතර සර්ව පාක්ෂික සමුළුවේදී බහින් බස්වීමක්

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් අද කැදවා තිබූ සර්ව පාක්ෂික සමුළුවේදී හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ අතර බහින්බස්වීමක් ඇති වුණා.

වික්‍රමසිංහ ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වාර්තාව ඉල්ලා සිටීමත් සමඟ මෙම ගැටුම හටගත්තේය.

ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් පැහැදිලි කළේ ශ්‍රී ලංකාව තවමත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සම්පූර්ණ වාර්තාව ලබාගෙන නොමැති නමුත් ඔවුන්ට ලැබී ඇත්තේ කෙටුම්පත පමණක් බවයි.

“අවසාන වාර්තාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතියෙන් පසුව නිකුත් කරනු ඇත,” බැසිල් වැඩිදුරටත් පැවසීය.

එම කෙටුම්පත අවශ්‍ය දැයි ඔහු රනිල් වික්‍රමසිංහගෙන් විමසා සිටියේය. කෙසේ වෙතත් එය ලබාදිය නොහැකි බව බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

එවිට හිටපු අගමැති වික්‍රමසිංහ කියා සිටියේ එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම වඩා හොඳ බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *