හමුදාව ගාලු මුවදොර විරෝධතා කඳවුරට පහර දෙයි.

දිවයිනේ බරපතල ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ මාස තුනකට අධික කාලයක් රජයට එරෙහි විරෝධතාකරුවන් සාමකාමීව උද්ඝෝෂණ කළ කොළඹ ගාලු මුවදොර සිකුරාදා අලුයම පොලිසිය සමග දැවැන්ත හමුදා කණ්ඩායමක් වැටලූහ. විරෝධතාකරුවන් කිහිප දෙනෙකුට සොල්දාදුවන් විසින් පහර දුන් බව ඇසින් දුටුවෝ පැවසූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *